eventss

第一课-课程介绍

课程链接: https://www.bilibili.com/video/av47480699

eventss

第二课-你的第一个C语言程序

课程链接: https://www.bilibili.com/video/av47556728

eventss

第三课-ATM机转账程序

课程链接: https://www.bilibili.com/video/av47651617/

eventss

第四课-第一次使用VisualStudio

课程链接: https://www.bilibili.com/video/av47557935

eventss

第五课-三角形面积计算程序

课程链接: https://www.bilibili.com/video/av47586362

eventss

第六课-学生成绩分级程序

课程链接: https://www.bilibili.com/video/av47640130/